Thông tin pháp luật
Quy định mới về tỷ lệ hao hụt xăng dầu
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

 

    Quy định mới về tỷ lệ hao hụt xăng dầu
Người đăng: Nhan Dang
Ngày đăng: 21/12/2015

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, quy định nguyên tắc quản lý tỷ lệ hao hụt xăng dầu như sau:

- Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy định tại Thông tư này là tỷ lệ hao hụt xăng dầu tối đa.

- Hao hụt xăng dầu được quản lý, tổ chức, hạch toán, quyết toán đối với từng sản phẩm xăng khoáng RON95, RON92, xăng sinh học E5, E10, etanol nhiên liệu E100, dầu hỏa (KO), nhiên liệu bay JET A-1, dầu điêzen (DO 0,05% S), (DO 0,25% S), nhiên liệu đốt lò (FO).

- Số lượng và giá trị hao hụt của các sản phẩm không được bù trừ lẫn nhau trong một kỳ quyết toán. 

Riêng đối với xăng dầu được bơm chuyển trên cùng một hệ thống đường ống công nghệ, phần sản phẩm lẫn được bù trừ về số lượng.

- Trường hợp xảy ra hao hụt bất thường lớn hơn quy định tỷ lệ hao hụt tại Thông tư này, thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm xác định nguyên nhân gây ra hao hụt và có biện pháp xử lý kịp thời để ngăn chặn và giảm thiểu tới mức thấp nhất các tổn thất.

 Thông tư 43/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.

Nguồn: thuvienphapluat.vn
Lượt xem:6655
Tập tin đính kèm:
 • 43_2015_TT-BCT_284265.doc

 • BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
  Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
  Ron 95-III 21,170 21,370
  E5 Ron 92-II 19,610 19,810
  Do 0.05 S 17,530 17,730
  Do 0.001 S 17,580 17,780
  Dầu Hỏa 16,370 16,570
  Madut 3.5%S 15,010
  Madut 3.0%S 15,380
  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
  VIDEO
  Lượt truy cập trong tháng: 79136
  Lượt truy cập trong năm: 251733
  Tổng lượt truy cập: 886629