Thông tin pháp luật
Quy định mới về tỷ lệ hao hụt xăng dầu
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

 

    Quy định mới về tỷ lệ hao hụt xăng dầu
Người đăng: Nhan Dang
Ngày đăng: 21/12/2015

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, quy định nguyên tắc quản lý tỷ lệ hao hụt xăng dầu như sau:

- Tỷ lệ hao hụt xăng dầu quy định tại Thông tư này là tỷ lệ hao hụt xăng dầu tối đa.

- Hao hụt xăng dầu được quản lý, tổ chức, hạch toán, quyết toán đối với từng sản phẩm xăng khoáng RON95, RON92, xăng sinh học E5, E10, etanol nhiên liệu E100, dầu hỏa (KO), nhiên liệu bay JET A-1, dầu điêzen (DO 0,05% S), (DO 0,25% S), nhiên liệu đốt lò (FO).

- Số lượng và giá trị hao hụt của các sản phẩm không được bù trừ lẫn nhau trong một kỳ quyết toán. 

Riêng đối với xăng dầu được bơm chuyển trên cùng một hệ thống đường ống công nghệ, phần sản phẩm lẫn được bù trừ về số lượng.

- Trường hợp xảy ra hao hụt bất thường lớn hơn quy định tỷ lệ hao hụt tại Thông tư này, thương nhân kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm xác định nguyên nhân gây ra hao hụt và có biện pháp xử lý kịp thời để ngăn chặn và giảm thiểu tới mức thấp nhất các tổn thất.

 Thông tư 43/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.

Nguồn: thuvienphapluat.vn
Lượt xem:6185
Tập tin đính kèm:
 • 43_2015_TT-BCT_284265.doc

 • BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
  Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
  Ron 95-III 21,510 21,710
  Madut 3.5%S 14,430
  Madut 3.0%S 14,800
  E5 Ron 92-II 19,940 20,140
  Do 0.05 S 17,690 17,890
  Do 0.001 S 17,740 17,940
  Dầu Hỏa 16,440 16,640
  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
  VIDEO
  Lượt truy cập trong tháng: 75983
  Lượt truy cập trong năm: 154132
  Tổng lượt truy cập: 789028