Căn cứ Công văn số 1073/BCT-TTTN, ngày 03/02/2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ ngày 03 tháng 02 năm 2018.
Chi tiết...

Căn cứ Công văn số 552/BCT-TTTN, ngày 19/01/2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2018.
Chi tiết...

Căn cứ Công văn số 51/BCT-TTTN, ngày 04/01/2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15giờ ngày 04 tháng 01 năm 2018.
Chi tiết...

Căn cứ Công văn số 11964/BCT-TTTN, ngày 20/12/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2017.
Chi tiết...

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương về tăng cường kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp trân trọng thông báo từ 01/1/2018 Công ty sẽ ngưng cung cấp xăng khoáng RON 92 và thay thế bằng xăng sinh học E5 R ....
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 11448/BCT-TTTN ngày 05/12/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 537/QĐ-TMDK ngày 05/12/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 05/12/2017 như s ....
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 10896/BCT-TTTN ngày 20/11/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 528/QĐ-TMDK ngày 20/11/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 20/11/2017 như s ....
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 10365/BCT-TTTN ngày 04/11/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 581/QĐ-TMDK ngày 04/11/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 04/11/2017 như s ....
Chi tiết...

Căn cứ Công văn số 9759/BCT-TTTN, ngày 20/10/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 16 giờ 55 phút ngày 20 tháng 10 năm 2017.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 16 giờ 55 phút ngày 05 tháng 10 năm 2017.
Chi tiết...
Trang 1 / 8Đầu   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối   
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95-III 20,380 20,580
E5 Ron 92-II 18,670 18,870
DO 0.05%S 15,950 16,150
Do 0.005S 16,000 16,200
Do 0.001S 16,000 16,200
Dầu Hỏa 14,560 14,760
Madut 3.5%S 12,760
Madut 3.0%S 13,130
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 55249
Lượt truy cập trong năm: 49254
Tổng lượt truy cập: 684150