Căn cứ theo công văn số 11448/BCT-TTTN ngày 05/12/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 537/QĐ-TMDK ngày 05/12/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 05/12/2017 như s ....
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 10896/BCT-TTTN ngày 20/11/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 528/QĐ-TMDK ngày 20/11/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 20/11/2017 như s ....
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 10365/BCT-TTTN ngày 04/11/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 581/QĐ-TMDK ngày 04/11/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 04/11/2017 như s ....
Chi tiết...

Căn cứ Công văn số 9759/BCT-TTTN, ngày 20/10/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 16 giờ 55 phút ngày 20 tháng 10 năm 2017.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 16 giờ 55 phút ngày 05 tháng 10 năm 2017.
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 8724/BCT-TTTN ngày 20/9/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 485/QĐ-TMDK ngày 20/9/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 20/9/2017 như sau:
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 8178/BCT-TTTN ngày 05/9/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 481/QĐ-TMDK ngày 05/9/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 05/9/2017 như sau:
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 7616/BCT-TTTN ngày 19/8/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 468/QĐ-TMDK ngày 19/8/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 19/8/2017 như sau:
Chi tiết...

Căn cứ theo công văn số 7027/BCT-TTTN ngày 04/8/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 458/QĐ-TMDK ngày 04/8/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 04/8/2017 như sau:
Chi tiết...

Căn cứ Công văn số 6473/BCT-TTTN, ngày 20/7/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2017
Chi tiết...
Trang 1 / 7Đầu   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  Tiếp   Cuối   
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95-II 19,280 19,480
Ron 92-II 18,580 18,780
E5 Ron 92-II 18,240
DO 0.05%S 15,160 15,360
Dầu Hỏa 13,610 13,810
Madut 3.5%S 12,380
Madut 3.0%S 12,750
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 45636
Lượt truy cập trong năm: 304834
Tổng lượt truy cập: 612800