Phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG năm 2017.
Chi tiết...

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (PETIMEX) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 248/BC-TMDK ngày 19/6/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thực hiện "Báo cáo tài chính năm 2016"
Chi tiết...

Công bố thông tin Kế hoạch số 130/BC-TMDK ngày 03/4/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016.
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 141/BC-TMDK ngày 07/4/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp công bố thông tin về sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Chi tiết...

Phòng Kế Hoạch – Đầu Tư Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp “Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016”
Chi tiết...

Phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG năm 2016.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2016.
Chi tiết...
Trang 1 / 3Đầu   Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối   
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95-III 20,380 20,580
E5 Ron 92-II 18,670 18,870
DO 0.05%S 15,950 16,150
Do 0.005S 16,000 16,200
Do 0.001S 16,000 16,200
Dầu Hỏa 14,560 14,760
Madut 3.5%S 12,760
Madut 3.0%S 13,130
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 55264
Lượt truy cập trong năm: 49269
Tổng lượt truy cập: 684165