Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp công bố thông tin về Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018
Chi tiết...

Phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG năm 2018.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp công bố thông tin về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2017
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp công bố thông tin về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 113/BC-TMDK ngày 27/3/2018 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017.
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 101/BC-TMDK ngày 22/3/2018 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 114/BC-TMDK ngày 27/3/2018 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
Chi tiết...

Phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG năm 2017.
Chi tiết...

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (PETIMEX) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017
Chi tiết...
Trang 1 / 3Đầu   Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối   
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95-III 21,170 21,370
E5 Ron 92-II 19,610 19,810
Do 0.05 S 17,530 17,730
Do 0.001 S 17,580 17,780
Dầu Hỏa 16,370 16,570
Madut 3.5%S 15,010
Madut 3.0%S 15,380
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 79104
Lượt truy cập trong năm: 251701
Tổng lượt truy cập: 886597