Petimex tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 004/NQ-HĐQT-TMDK ngày 12/3/2021 của Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) về việc sắp xếp điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty. Sáng ngày 01/4/2021 tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Lê Thanh Mân, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Trị, Kế toán trưởng Chi nhánh giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh ...

Tin tức xăng dầu

THÔNG BÁO

Thông tin pháp luật

Bãi bỏ 06 văn bản lĩnh vực việc làm, an toàn vệ sinh – lao động (09/07/2019)

Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ 06 văn bản về việc làm và an toàn – vệ sinh lao động Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ 06 văn bản về việc làm và an toàn – vệ sinh lao động sau đây: (1) Thông tư 40/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006. (2) Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn thi hành Nghị định  81/CP ...

Công ty thành viên