Ước tồn quỹ BOG xăng dầu tại kỳ điều hành giá ngày 26/9/2020 là 353.879.753.200 đồng. (26/09/2020)

Trước thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petimex ước tính là: 353.879.753.200 đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020 – chi tiết xem quyết định giá đã phát hành tại chuyên mục “Tin tức\Tin tức dầu khí”.

            Trước thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 26/9/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petimex ước tính là: 353.879.753.200 đồng – Đây là số ước tính, số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Tin tức\Công bố thông tin” tại website www.petimex.com.vn.

Chỉnh sửa lần cuối:26/09/2020