Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long ( PTC )

Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long ( PTC ) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5403000062 ngy 11/12/2007.

Địa chỉ trụ sở: 67/6A đường Phó Cơ Điều, phường 4 Thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Lĩnh vực kinh doanh: Mua, bán xăng, dầu, nhớt, gas, vận tải hàng hóa bằng ô tô; đại lý bảo hiểm, phân bón, nông sản thực phẩm..v.v.v

Điện thoại: 0270.3843456

Fax: 0270.3843455