13/3 là Ngày truyền thống Ngành xăng dầu Việt Nam

Ngày 13/3 được chọn là ngày truyền thống của ngành xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 212/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là niềm tự hào của tất cả công nhân viên chức người lao động đã và đang làm việc trong ngành. 

Lịch sử hoạt động ngành hàng xăng dầu Việt Nam gắn liền với phong trào công nhân xăng dầu, từ vùng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột mà khởi đầu là sự kiện Cuộc bãi công của công nhân Sở dầu Thượng Lý (Hải Phòng) ngày 13.3.1928.

Từ một lực lượng công nhân xăng dầu nhỏ bé đầu tiên làm ở Sở dầu Thượng Lý, kho dầu Nhà Bè thời Pháp thuộc đến các “chiến sĩ – công nhân xăng dầu” thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, chi viện miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đến nay, sự lớn mạnh của ngành xăng dầu được ghi nhận. Đây là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, người lao động ngành xăng dầu Việt Nam nói chung và của Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) nói riêng.  Nhiều năm qua ngành luôn bảo đảm nguồn cung cho sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước.