Đại hội đại biểu đảng bộ công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp lần thứ ix, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (14/06/2020)

Sáng ngày 13/6/2020 tại Hội trường A1 Khu du lịch Mỹ Trà, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng ngày 13/6/2020 tại Hội trường A1 Khu du lịch Mỹ Trà, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Đại hội vinh dự được đón tiếp Đồng chí Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh và Đại diện các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối, cùng sự có mặt của 117 đại biểu đại diện cho 288 đảng viên trong Đảng bộ tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu đảng bộ công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp lần thứ ix, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (14/06/2020)
(Quang cảnh Đại hội)

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiện kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra (Doanh thu có tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 7,37%/năm; Lợi nhuận có tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 22,8%/năm; sản lượng tái xuất tăng trưởng bình quân tăng 28,7%/năm; kết nạp đảng viên mới tăng 26,7%); Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII góp phần nâng cao nhận thức chính trị, cảnh giác cách mạng, tự soi rọi lại bản thân để có những việc làm cụ thể, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trong thực thi nhiệm vụ, có nhiều gương điển hình và việc làm thiết thực được ghi nhận; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, luôn quan tâm cũng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy Công ty và quy chế phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty; Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm và triển khai thực hiện tốt đã góp phần ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức lối sống, đưa Đảng bộ luôn đạt vững mạnh hàng năm.

Đại hội đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh với sự ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong thời gian qua cũng như nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và có những định hướng cho hoạt động Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu đảng bộ công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp lần thứ ix, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (14/06/2020)

(Ban chấp hành Đảng bộ Petimex  nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 14 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, Đồng chí Lê Thanh Mân đắc cử chức danh Bí thư, Đồng chí Đinh Thiện Hiền đắc cử chức danh Phó Bí thư/Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp làm việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp khóa IX đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.