Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ Công ty Petimex

Chiều ngày 05/8/2022 Đảng bộ công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 tại hội trường Bông Sen, Khu du lịch Mỹ Trà.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Hữu Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phạm Thị Mỹ Trang, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và 234 đảng viên tham dự.

Đ/c Lê Thanh Mân – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy công ty về các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các đoàn thể.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty đã đề ra một số công tác trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; kiện toàn công tác tổ chức các phòng, ban, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên  bảo đảm tiến độ theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ Công ty; đẩy mạnh công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng; lãnh đạo các đoàn thể tổng kết công tác và đánh giá chất lượng hoạt động đoàn thể năm 2022.

Đ/c Phan Hữu Phước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Phan Hữu Phước, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể Đảng ủy công ty 6 tháng đầu năm 2022. Trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị các cấp ủy tiếp tục lãnh chỉ đạo và tăng cường sự phối hợp trong đơn vị, nhằm đưa ra những giải pháp đóng góp xây dựng, phát triển Công ty đạt được kết quả năm 2022 đã đề ra.