Petimex công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Tổng kho xăng dầu Tân Phú Thạnh

Chiều ngày 27/5/2024 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp – Tổng kho xăng dầu Tân Phú Thạnh (TP. Cần Thơ), Công ty Petimex đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Huỳnh, giữ chức Giám đốc Tổng kho xăng dầu Tân Phú Thạnh.

Tham dự buổi Lễ có bà Lê Thị Hồng, phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Viết Khái, trưởng phòng Tổ chức hành chính quản trị Công ty cùng các ông, bà là trưởng, phó các tổ nghiệp vụ Tổng kho xăng dầu Tân Phú Thạnh tham dự.

 

Bà Lê Thị Hồng trao quyết định cho ông Phạm Ngọc Huỳnh

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Lê Thị Hồng, phó Tổng Giám đốc Công ty đề cập sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với cán bộ được bổ nhiệm, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tin tưởng ông Phạm Ngọc Huỳnh với tinh thần trách nhiệm cao cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty và Tổng kho xăng dầu Tân Phú Thạnh hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Ngọc Huỳnh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Ngọc Huỳnh chụp hình lưu niệm cùng trưởng, phó các các tổ nghiệp vụ kho và đoàn công tác của Công ty