Petimex công bố quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài chính kế toán.

Sáng ngày 03/11/2022 tại văn phòng Công ty, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Đức Huy, nhân viên phòng Tài chính kế toán giữ chức Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty Petimex.

Tham dự buổi Lễ có ông Lê Thanh Mân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; các Phó Tổng Giám đốc Công ty: ông Đinh Thiện Hiền, bà Lê Thị Hồng cùng các ông, bà là Trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ Công ty và CB.CNV phòng Tài chính kế toán.

Ông Lê Thanh Mân trao quyết định và hoa cho ông Lưu Đức Huy (trái)

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Thanh Mân, Tổng Giám đốc Công ty đề cập sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng Tài chính kế toán nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong gian đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với cán bộ được bổ nhiệm, Ban Lãnh đạo Công ty luôn tin tưởng trên cương vị mới, ông Lưu Đức Huy luôn chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao cùng tập thể phòng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty và sự tín nhiệm của cán bộ, người lao động của phòng Tài chính kế toán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lưu Đức Huy cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty Petimex và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.