Petimex công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chiều ngày 17/5/2024 tại Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Hồng, giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Petimex.

Tham dự buổi Lễ có ông Võ Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Mân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; cùng các ông, bà là Trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ Công ty và đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty tham dự.

Ông Võ Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT trao quyết định cho Bà Lê Thị Hồng

 Phát biểu tại buổi Lễ, ông Võ Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty đề cập sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng quản trị, việc bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo Công ty nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong gian đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với cán bộ được bổ nhiệm, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tin tưởng, bà Lê Thị Hồng với tinh thần trách nhiệm cao cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Hồng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Hội đồng quản trị Công ty Petimex và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Hồng chụp hình lưu niệm cùng trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ Công ty