Petimex công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

Chiều ngày 22/5/2023 tại Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Huy, giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Petimex.

Tham dự buổi Lễ có ông Võ Tiến Thành, Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Mân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; các Phó Tổng Giám đốc Công ty: ông Đinh Thiện Hiền, bà Lê Thị Hồng, cùng các ông, bà là Trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ Công ty và đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty tham dự.

Ông Võ Tiến Thành và Ông Lê Thanh Mân trao quyết định và hoa cho Ông Nguyễn Thanh Huy (giữa)

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Võ Tiến Thành, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đề cập sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng quản trị, việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo công ty nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong gian đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với cán bộ được bổ nhiệm, Ban Lãnh đạo Công ty luôn tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Thanh Huy với tinh thần trách nhiệm cao cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Huy cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Hội đồng quản trị Công ty Petimex và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Huy chụp hình lưu niệm cùng trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ Công ty