Petimex tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện ATLĐ – VSLĐ cho người lao động

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-TMDK ngày 30/01/2024 về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động – PCCN năm 2024 và Kế hoạch số 12/KH-TMDK ngày 26/02/2024 về việc đào tạo bồi dưỡng năm 2024.

Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho 128 cán bộ, người lao động khối lao động gián tiếp (Khối văn phòng) và 112 người lao động khối lao động trực tiếp tại các Tổng kho, trạm xăng dầu trực thuộc Công ty. Đây là việc làm hằng năm, nhằm giúp cho người lao động kiểm tra sức khỏe của mình và sớm phát hiện bệnh nghề nghiệp (nếu có).

Đồng thời, Công ty Petimex tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng (1,2,4,6) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Qua lớp huấn luyện cán bộ, người lao động nắm được các văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, an toàn hoá chất; các văn bản quy phạm về an toàn vận chuyển xăng dầu; các biện pháp phòng cháy và chữa cháy; kỹ thuật an toàn, hướng dẫn sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn lao động, kỹ năng nhận diện các mối nguy hiểm và biện pháp khắc phục. Kết thúc lớp sẽ được kiểm tra kêt quả huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho người lao động.

Trong những năm qua, việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi và lợi ích chính đáng của Người lao động đã được Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở Công ty luôn thực hiện tốt, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho Người lao động khi tham gia làm việc đặc biệt trong môi trường xăng dầu. 

Một số hình ảnh của khám sức khỏe định kỳ, BNN và huấn luyện ATVSLĐ.

Nhân viên Khối lao động trực tiếp đang kiểm tra sức khỏe (lấy máu xét nghiệm)


Nhân viên Khối lao động trực tiếp đang kiểm tra sức khỏe (đo chức năng hô hấp)

Giảng viên: Nguyễn Phạm Kim Hoàng Vân (ảnh) huấn luyện An toàn lao động, An toàn hoá chất – Vệ sinh lao động cho người lao động