(01/02/2024) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 734/BCT-TTTN ngày 01/02/2024 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 31/QĐ-TMDK ngày 01/02/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 01/02/2024  như sau:

– Xăng Ron 95-III:(tăng 760 đ/lít)24.160 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II:(tăng 740 đ/lít)22.910 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S:(tăng 620 đ/lít)20.990 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S:(tăng 620 đ/lít)21.970 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                   (Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT)