(08/2/2024) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 932/BCT-TTTN ngày 08/02/2024 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 39/QĐ-TMDK ngày 08/02/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 08/02/2024  như sau:

– Xăng Ron 95-III:(giảm 900 đ/lít)23.260 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II:(giảm 790 đ/lít)22.120 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S:(giảm 290 đ/lít)20.700 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S:(giảm 290 đ/lít)21.680 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                     (Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT )