(10/11/2021) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

        Căn cứ theo công văn số 7101/BCT-TTTN ngày 10/11/2021 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 201/QĐ-TMDK ngày 10/11/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 10/11/2021  như sau:

– Xăng Ron 95-III: ( tăng 660 đ/lít) 24.990 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II: ( tăng 550 đ/lít) 23.660 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S: (giữ nguyên) 18.710 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S: (giữ nguyên) 19.060 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

 

( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT )