(16/9/2024) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 3250/BCT-TTTN ngày 16/5/2024 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 170/QĐ-TMDK ngày 16/5/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 16/5/2024  như sau:

– Xăng Ron 95-III:(giảm 410 đ/lít)23.130 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II:(giảm 510 đ/lít)22.110 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S:(tăng 30 đ/lít)19.870 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S:(tăng 50 đ/lít)20.500 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                  (Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT)