(23/11/2023) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 8292/BCT-TTTN ngày 23/11/2023 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 343/QĐ-TMDK ngày 23/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 23/11/2023  như sau:

– Xăng Ron 95-III:(giảm 510 đ/lít)23.020 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II:(giảm 580 đ/lít)21.690 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S:(giảm 600 đ/lít)20.280 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S:(giảm 600 đ/lít)21.680 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                    ( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT )