(30/11/2023) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 8508/BCT-TTTN ngày 30/11/2023 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 361/QĐ-TMDK ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 30/11/2023  như sau:

– Xăng Ron 95-III:(giảm 30 đ/lít)22.990 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II:(tăng 100 đ/lít)21.790 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S:(giảm 90 đ/lít)20.190 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S:(giảm 90 đ/lít)21.590 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                 ( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT )