(30/5/2024) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 3640/BCT-TTTN ngày 30/5/2024 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 192/QĐ-TMDK ngày 30/5/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 30/5/2024  như sau:

– Xăng Ron 95-III:(giảm 700 đ/lít)22.510 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II:(giảm 520 đ/lít)21.750 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S:(giảm 90 đ/lít)19.740 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S:(giảm 90 đ/lít)20.370 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                            (Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT)