(6/6/2024) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 3845/BCT-TTTN ngày 06/06/2024 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 202/QĐ-TMDK ngày 06/06/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 06/06/2024  như sau:

– Xăng Ron 95-III:(giảm 540 đ/lít)21.970 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II:(giảm 610 đ/lít)21.140 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S:(giảm 320 đ/lít)19.420 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S:(giảm 320 đ/lít)20.050 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                         ( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT )