Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo điều chỉnh tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu của Tháng 01/2024 và Quí 1/2024.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo điều chỉnh tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu của Tháng 01/2024 và Quí 1/2024. (Chi tiết xem file đính kèm).

(Đính kèm: Báo cáo điều chỉnh số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu Tháng 01/2024 và Quí I/2024 số: 317/TMDK ký ngày 23/5/2024)

File đính kèm: -BC-DC-SO-DU-QBOG-T01-VA-Q1.2024.pdf