Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/10/2023 đến 31/10/2023

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/10/2023 đến 31/10/2023. (Chi tiết xem file đính kèm).

File đính kèm: -BC-QUY-BOG-TU-01.10-DEN-31.10.2023.pdf