Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/4/2024 đến 30/4/2024

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/4/2024 đến 30/4/2024. (Đính kèm: Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu tháng 4/2024 số: 292/TMDK ký ngày 14/5/2024)

File đính kèm: -BC-QBOG-T04.2024.pdf