Ước tồn quỹ BOG xăng dầu tại kỳ điều hành giá ngày 04/7/2024 là 460 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 04/7/2024 – chi tiết xem quyết định giá đã phát hành tại chuyên mục “Tin tức xăng dầu”.

Đến thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 04/7/2024, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petimex ước tính là:  460 tỷ đồng – Đây là số ước tính, số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Tin tức xăng dầu” tại website www.petimex.com.vn