Ước tồn quỹ BOG xăng dầu tại kỳ điều hành giá ngày 21/11/2022 là 330 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 21/11/2022 – chi tiết xem quyết định giá đã phát hành tại chuyên mục https://petimex.com.vn/tin-tuc-xang-dau/.

Trước thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 21/11/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petimex ước tính là: 330 tỷ đồng – Đây là số ước tính, số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Tin tức\Công bố thông tin” tại website www.petimex.com.vn.