Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp ( PETIMEX
) là Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp, tiền thân là Công ty Vật Tư Xuất Nhập Khẩu Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số: 133/QĐ.TL ngày 11/12/1992 của UBND tỉnh Đồng Tháp được đổi tên theo Quyết định số: 111/QĐ.UB ngày 24/8/1998 và được chuyển đổi mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số: 79/QĐ.UBND-TL ngày 25/6/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5106000001 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp lại ngày 20/4/2006.

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 25/2010/NĐCP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, ngày 29/06/2010 Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp theo Quyết định số: 68/QĐ-UBND-TL của UBND tỉnh Đồng Tháp. Giấy chứng nhận kinh doanh số: 1400147351 do Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/07/2010.

Ngành nghề kinh doanh:
 
* Đầu mối nhập khẩu xăng dầu trực tiếp.
* Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại xăng dầu.
* Hệ thống kho, cảng chuyên dụng, an toàn trong giao nhận.
* Cung ứng vận chuyển xăng dầu trong và ngoài nước theo yêu cầu của khách hàng.

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95 17,120 17,320
Ron 92 16,420 16,620
E5 16,250
DO 0.05%S 13,320 13,520
Dầu Hỏa 11,930 12,130
Madut 3.5%S 10,830
Madut 3.0%S 11,200
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 46657
Lượt truy cập trong năm: 156441
Tổng lượt truy cập: 464407