Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do chính phủ ban hành có hiệu lực từ 01/07/2018
Chi tiết...

Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu nhờn động cơ đốt trong do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành có hiệu lực từ 30/07/2018
Chi tiết...

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 13/11/2017, dẫn đến thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH
Chi tiết...

Ngày 13/11/2017 Quốc Hội ban hành Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước 2018, dựa theo quy định Nghị quyết này thì tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo.
Chi tiết...

Ngày 04/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần, có hiệu l ....
Chi tiết...

Ngày 21/05/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Chi tiết...

Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hải quan về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Chính phủ ban hành, trong đó có nội dung về tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan, có hiệu lực từ ngày 05/06/2018.
Chi tiết...

Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/05/2018 có những thay đổi về trình tự, thủ tục điều chỉ ....
Chi tiết...

Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/05/2018 có một số nội dung nổi bật như sau:
Chi tiết...

Ngày 15/1/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, trong đó có sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung về quy hoạch cửa hàng xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ng ....
Chi tiết...
Trang 1 / 11Đầu   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối   
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95-III 21,470 21,670
E5 Ron 92-II 19,910 20,110
Do 0.05 S 18,060 18,260
Do 0.001 S 18,160 18,360
Dầu Hỏa 16,550 16,750
Madut 3.5%S 14,910
Madut 3.0%S 15,280
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 77934
Lượt truy cập trong năm: 304447
Tổng lượt truy cập: 939343