Phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG năm 2018.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp công bố thông tin về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 113/BC-TMDK ngày 27/3/2018 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017.
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 101/BC-TMDK ngày 22/3/2018 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 114/BC-TMDK ngày 27/3/2018 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017
Chi tiết...

Phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG năm 2017.
Chi tiết...

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (PETIMEX) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017
Chi tiết...

Công bố thông tin Báo cáo số 248/BC-TMDK ngày 19/6/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
Chi tiết...

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thực hiện "Báo cáo tài chính năm 2016"
Chi tiết...

Công bố thông tin Kế hoạch số 130/BC-TMDK ngày 03/4/2017 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016.
Chi tiết...
Trang 1 / 3Đầu   Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối   
BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95-III 21,510 21,710
Madut 3.5%S 14,430
Madut 3.0%S 14,800
E5 Ron 92-II 19,940 20,140
Do 0.05 S 17,690 17,890
Do 0.001 S 17,740 17,940
Dầu Hỏa 16,440 16,640
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 76018
Lượt truy cập trong năm: 154167
Tổng lượt truy cập: 789063