Tin tức công ty
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ( Cải tạo, sửa chữa – công trình Trạm xăng dầu Sa Đéc)
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ( Cải tạo, sửa chữa – công trình Trạm xăng dầu Sa Đéc)
  • CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP THÔN...
    Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Bên mời thầu) tổ chức hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu số 43/2013 ngày 26/11/2013. Gói thầu : Kè bến xuất nhập xăng dầu – công...

 

    THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ( Cải tạo, sửa chữa – công trình Trạm xăng dầu Sa Đéc)
Người đăng: Nhan Dang
Ngày đăng: 05/06/2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ( Cải tạo, sửa chữa – công trình Trạm xăng dầu Sa Đéc)

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐT

----------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

                    Đồng Tháp,  ngày  01  tháng  6 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

( Cải tạo, sửa chữa – công trình Trạm xăng dầu Sa Đéc)

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Bên mời thầu) tổ chức hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu số 43/2013 ngày 26/11/2013.

Gói thầu : Cải tạo, sửa chữa – công trình Trạm xăng dầu Sa Đéc  

Địa điểm công trình:  Quốc lộ 80, khóm Hòa An, Phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Thời gian phát hành HSYC:  từ 08 giờ, ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến trước khi đóng thầu (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch – Đầu tư - số 140 Quốc lộ 30, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

          Điện thoại : 067.3856925                    Fax : 067.3856925

Giá bán 01 bộ HSYC :  1.000.000 đồng ( Một triệu đồng )

Bảo đảm dự thầu :  25.000.000 đồng ( Hai mươi lăm triệu đồng )

Bằng hình thức bảo đảm ngân hàng, hoặc tổ chức tài chính, hoặc tiền mặt.

Trong trường hợp bảo đảm dự thầu không bằng tiền mặt thì phải được chuyển vào tài khoản:

+ Tên tài khoản : Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

+ Số tài khoản: 110000015486 tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Đồng Tháp. ( trước thời điểm đóng thầu )

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 30 tháng 6  năm 2017 ( thứ 6 )

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp kính mời đại diện hợp pháp của các nhà thầu nộp HSYC tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                    

                 TỔNG GIÁM ĐỐC


Lượt xem:488
Chỉnh sửa lần cuối:05/06/2017

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95 18,810 19,010
Ron 92 18,110 18,310
Madut 3.5%S 11,530
Madut 3.0%S 11,900
E5 17,830
DO 0.05%S 14,440 14,640
Dầu Hỏa 13,110 13,310
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 48469
Lượt truy cập trong năm: 218121
Tổng lượt truy cập: 526087