Tin tức dầu khí
(03/02/2018) Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại.
Căn cứ Công văn số 1073/BCT-TTTN, ngày 03/02/2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt h...
  • (19/01/2018) Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đ...
    Căn cứ Công văn số 552/BCT-TTTN, ngày 19/01/2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hà...
  • (04/01/2018) Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đ...
    Căn cứ Công văn số 51/BCT-TTTN, ngày 04/01/2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàn...
  • (20/12/2017) Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đ...
    Căn cứ Công văn số 11964/BCT-TTTN, ngày 20/12/2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt ...

 

    (03/02/2018) Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại.
Người đăng: Tuan Cuong
Ngày đăng: 03/02/2018

Căn cứ Công văn số 1073/BCT-TTTN, ngày 03/02/2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ ngày 03 tháng 02 năm 2018.

 

Căn cứ Công văn số 1073/BCT-TTTN, ngày 03/02/2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp quyết định điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ ngày 03 tháng 02 năm 2018 như sau:

- Xăng Ron 95-III (giữ nguyên)

20.380

đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Xăng E5 Ron 92-II (giữ nguyên)

18.670

đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu Do 0,05S (giữ nguyên)

15.950

đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu Do 0,005S (giữ nguyên)

16.000

đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu Do 0,001S

16.000

đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu hỏa (giữ nguyên)

14.560

đồng/lít nhiệt độ thực tế

- Dầu Madut (FO N2B 3.5S) (giữ nguyên)

12.760

đồng/kilôgam

- Dầu Madut (FO N2B 3.0S) (giữ nguyên)

13.130

đồng/kilôgam

                                       
                             (Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT)

Lượt xem:1412
Chỉnh sửa lần cuối:04/02/2018

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU
Mặt hàng Giá vùng 1 Giá vùng 2
Ron 95-III 18,450 18,650
E5 Ron 92-II 17,180 17,380
Do 0.05 S 16,250 16,450
Do 0.001 S 16,350 16,550
Dầu Hỏa 15,250 15,450
Madut 3.5%S 14,400
Madut 3.0%S 14,770
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
VIDEO
Lượt truy cập trong tháng: 90559
Lượt truy cập trong năm: 435148
Tổng lượt truy cập: 1070044