kho-gas-sopet

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

Trong năm 2006 Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã liên doanh với Công ty SoJitz (Nhật Bản) thành lập Công ty liên doanh Sopet gas để kinh doanh mặt hàng khí hóa lỏng (LPG). Liên doanh đã đưa vào hoạt động 2 bồn chứa 3.200 tấn gas tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhằm thực hiện việc cung ứng LPG cho các đối tác nhập khẩu trong nước với nguồn cung đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh.

Ngoài ra, Công ty cũng đã cùng với các đối tác thành lập các Công ty liên doanh, liên kết như :

1. Công ty Cổ phần Hoá Dầu Phước Khánh (49%).

Phuoc Khanh Petrochemicals Joint Stock Company (49%)

2. Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Cửu Long (37.61%).

Cuu Long Petroleum Tranding Joint Stock Company (37.61%)

3. Công ty Cổ phần Khí Hóa Lỏng Đồng Tháp (34%).

Dong Thap Liquefied Petroleum Gas Joint Stock Company (34%)

4. Công ty TNHH Sopet Gas One (20.4%).

SOPET Gas One Company Limited (20.4%)

5. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Mêkông (18.49%).

Mekong Petroleum Transports Joint Stock Company (18.49%)

6. Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành (17.38%).

Long Thanh Joint Stock Trading Company (17.38%)

7. Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Tháp (3.02%).

Dong Thap Tourist Joint Stock Company (3.02%)