Công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp thông báo mời chào giá cạnh tranh khai thác gỗ bạch đàn, tràm bông vàng trên đất dự án kho cảng đầu mối xăng dầu hậu giang. (18/07/2019)

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo mời chào giá cạnh tranh khai thác gỗ Bạch đàn, Tràm bông vàng trên đất dự án Kho cảng đầu mối xăng dầu Hậu Giang.

Công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp thông báo mời chào giá cạnh tranh khai thác gỗ bạch đàn, tràm bông vàng trên đất dự án kho cảng đầu mối xăng dầu hậu giang. (18/07/2019)
Công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp thông báo mời chào giá cạnh tranh khai thác gỗ bạch đàn, tràm bông vàng trên đất dự án kho cảng đầu mối xăng dầu hậu giang. (18/07/2019)Công ty cổ phần thương mại dầu khí đồng tháp thông báo mời chào giá cạnh tranh khai thác gỗ bạch đàn, tràm bông vàng trên đất dự án kho cảng đầu mối xăng dầu hậu giang. (18/07/2019)