Thông báo danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng xăng dầu Trần Quốc Toản (Đồng Tháp)

Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex)  – Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản thông báo danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng xăng dầu Trần Quốc Toản (Đồng Tháp) như sau: