Thông báo mời thầu (25/10/2019)

Thông báo mời thầu lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động cho các bồn T4, T5, T6, T7, T8, T9, T13, T14 (08 bồn) tại Tổng kho xăng dầu Phước Khánh Đồng Nai.

Thông báo mời thầu (25/10/2019)

Tập tin đính kèm:

  • THONG BAO MOI THAU 25.10.19.PDF