THÔNG BÁO MỜI THẦU (Công trình sửa chữa trụ neo TN2 và TN4, thay thế đệm và các hạng mục hư hỏng cầu cảng xăng dầu Phước Khánh sau sự cố va chạm Sà lan Tân Cảng 36).

Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) thông báo mời thầu gói thầu: Công trình sửa chữa trụ neo TN2 và TN4, thay thế đệm và các hạng mục hư hỏng  cầu cảng xăng dầu Phước Khánh sau sự cố va chạm Sà lan Tân Cảng 36).

TBMT-qua-mang-goi-2-lan-3-PKsd-02.6.22.pdf