THÔNG BÁO NIÊM YẾT GIÁ THU CẢNG PHÍ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN NEO ĐẬU TẠI CẢNG PHƯỚC KHÁNH

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo niêm yết giá thu cảng phí đối với tàu biển neo đậu tại cảng và giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng Phước Khánh. (có thônng báo và danh sách đơn vị thu gom và xử lý chất thải kèm theo).

Thông báo Giá dịch vụ tại cảng Phước Khánh