Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021

Sáng ngày 19/3/2021 tại Hội trường Công ty, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021. Hội nghị được thông qua hình thức trực tuyến tại 07 điểm cầu tại các chi nhánh Công ty cùng với sự có mặt của 90 đại biểu đại diện cho 232 người lao động Công ty tham dự.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Bà Đặng Thị Kim Đang, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp, Ông Lương Tấn Kiệt, Trưởng Phòng Lao động Bảo hiểm và việc làm Sở Lao động – TBXH Tỉnh Đồng Tháp đến dự hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; kết quả một năm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Ông Lê Thanh Mân – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, sản lượng tiêu thụ chậm, hàng tồn kho cao nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong điều kiện khó khăn, với sự điều hành linh hoạt, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Lãnh đạo Công ty cùng với sự nổ lực phấn đấu của toàn thể người lao động tạo nên sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, đảm bảo thu nhập và đời sống của Người lao động. Cụ thể như: Doanh thu đạt 7.962 tỷ đồng  (bằng 75% kế hoạch năm); Nộp các khoản ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 1.447 tỷ đồng, trong đó, nộp tại Đồng Tháp là 1.322 tỷ đồng.

Đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận tại các điểm cầu tập trung những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động, đồng thời các đại biểu đã đóng góp một số giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Quá trình thảo luận các đại biểu dự Hội nghị đều thống nhất cao với văn kiện Đoàn chủ tịch đã trình bày tại Hội nghị và ý kiến giải trình của Đoàn chủ tịch.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị

Báo Đồng Tháp:

http://www.baodongthap.vn/kinh-te/petimex-nop-ngan-sach-nha-nuoc-1-447-ty-dong-trong-dieu-kien-bi-tac-dong-manh-cua-dai-dich-96565.aspx.