Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết 004/NQ-HĐQT-TMDK ngày 12/3/2021 của Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) về việc sắp xếp điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

Sáng ngày 19/3/2021 tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty, Bà Lê Thị Hồng, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho ông Võ Bá Đức, Quyền Giám đốc Kho xăng dầu tuyến sau Long Bình Tân; ông Cao Hữu Luân, Phó Giám đốc Tổng kho xăng dầu Phước Khánh; ông Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Giám đốc Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản; ông Phạm Văn Hạng Em, Phó Giám đốc kho xăng dầu Trường Xuân.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Lê Thị Hồng đề cập sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng quản trị Công ty, việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong gian đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bổ nhiệm, Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Chi nhánh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Chi ủy Chi bộ chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty và sự tín nhiệm của cán bộ, người lao động trong đơn vị.

Sau khi nhận Quyết định, các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty Petimex. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.