Petimex công bố quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh Doanh

Sáng ngày 14/11/2022 tại văn phòng Công ty, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Hồng Nhung, nhân viên phòng Kinh doanh giữ chức Phó Phòng Kinh doanh Công ty Petimex.

Tham dự buổi Lễ có ông Lê Thanh Mân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; các Phó Tổng Giám đốc Công ty:  ông Đinh Thiện Hiền, ông Nguyễn Văn Đúng, bà Lê Thị Hồng cùng các ông, bà là Trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ Công ty.

Ông Lê Thanh Mân trao quyết định và hoa cho Bà Phạm Hồng Nhung (trái)

 Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Thanh Mân, Tổng Giám đốc Công ty đề cập sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng Kinh doanh nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong gian đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với cán bộ được bổ nhiệm, Ban Lãnh đạo Công ty luôn tin tưởng trên cương vị mới, bà Phạm Hồng Nhung luôn chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao cùng tập thể phòng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty và sự tín nhiệm của cán bộ, người lao động của phòng Kinh doanh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phạm Hồng Nhung cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty Petimex và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.