Petimex đồng hành cùng Lễ hội Sen

Nhằm tôn vinh hoa Sen, phát huy giá trị văn hoá – kinh tế cho các phẩm chế biến từ cây Sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khác đến tham quan du lịch Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022 được tổ chức từ ngày 19/5 đến ngày 21/5/2022 tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp. Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đồng hành cùng Tỉnh nhà góp phần thành công chung cho Lễ hội và tham gia các hoạt động của Ban Tổ chức. Kết quả, đạt giải “Bông Sen vàng” trong chương trình liên hoan xe hoa sen của Lễ hội.

 Ông Lê Thanh Mân, Tổng Giám đốc Công ty Petimex (thứ tư từ trái sang) nhận hoa của nhà tài trợ từ Lãnh đạo Tỉnh.

Bà Lê Thị Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Petimex (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng từ Ban Tổ chức.