Petimex tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết 004/NQ-HĐQT-TMDK ngày 12/3/2021 của Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) về việc sắp xếp điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

Sáng ngày 01/4/2021 tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Lê Thanh Mân, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Trị, Kế toán trưởng Chi nhánh giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh và phụ trách điều hành Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Thanh Mân, Tổng Giám đốc Công ty trao Quyết định bổ nhiệm

Phát biểu tại buổi Lễ, Ông Lê Thanh Mân nêu lên tầm quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ của Hội đồng quản trị Công ty, việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Chi nhánh nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong gian đoạn mới. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với cán bộ được bổ nhiệm, Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng trên cương vị mới, Ông Nguyễn Hữu Trị sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Chi nhánh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty và sự tín nhiệm của cán bộ, người lao động trong đơn vị.

Trên cương vị mới, Ông Nguyễn Hữu Trị phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty Petimex. Bản thân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi nhánh, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực, phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo Chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.