(10/9/2021) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 5522/BCT-TTTN ngày 10/9/2021 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 165/QĐ-TMDK ngày 10/9/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 10/9/2021  như sau:

– Xăng Ron 95-III: ( tăng 260 đ/lít) 21.390 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II: ( tăng 250 đ/lít) 20.140 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S: ( tăng 360 đ/lít) 16.020 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S: ( tăng 360 đ/lít) 16.370 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT )