(11/10/2021) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 6295/BCT-TTTN ngày 11/10/2021 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 184/QĐ-TMDK ngày 11/10/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 11/10/2021  như sau:

– Xăng Ron 95-III: ( tăng 930 đ/lít) 22.870 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II: ( tăng 970 đ/lít) 21.680 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S: ( tăng 960 đ/lít) 17.540 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S: ( tăng 960 đ/lít) 17.890 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                            ( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT )