(12/4/2021 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 2055/BCT-TTTN ngày 12/4/2021 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 77/QĐ-TMDK ngày 12/4/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  16 giờ 30 phút ngày 12/4/2021  như sau:

– Xăng Ron 95-III: (giảm 70 đ/lít) 18.970 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II: (giảm 50 đ/lít) 17.800 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S: (giảm 100 đ/lít) 14.140 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S: (giảm 100 đ/lít) 14.490 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                 

                                 ( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT )