(12/7/2021) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp Quyết định về việc giá bán lẻ xăng, dầu.

Căn cứ Công văn số 4104/BCT-TTTN, ngày 12/7/2021 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 137/QĐ-TMDK ngày 12/7/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc giá bán lẻ xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 7 năm 2021 như sau:

Xăng Ron 95-III (tăng 870 đ/lít) 21.780 đồng/lít nhiệt độ thực tế
Xăng E5 Ron 92-II (tăng 850 đ/lít) 20.610 đồng/lít nhiệt độ thực tế
Dầu Do 0,05S (tăng 420 đ/lít) 16.530 đồng/lít nhiệt độ thực tế
Dầu Do 0,001S  (tăng 420 đ/lít) 16.880 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                    (Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT)