(12/8/2020) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại (12/08/2020)

Căn cứ theo công văn số 5919/BCT-TTTN ngày 12/8/2020 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 124/QĐ-TMDK ngày 12/8/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 12/8/2020 như sau:

Căn cứ theo công văn số 5919/BCT-TTTN ngày 12/8/2020 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 124/QĐ-TMDK ngày 12/8/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 12/8/2020  như sau:

– Xăng Ron 95-III:

(giảm 50 đ/lít)

14.920 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

– Xăng E5 Ron 92-II:

(giữ nguyên)

14.400 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

– Dầu Do 0,05S:

(giảm 190 đ/lít)

12.200 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

– Dầu Do 0,001S:

(giảm 140 đ/lít)

12.450 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT )