(12/9/2022) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 5404/BCT-TTTN ngày 12/9/2022 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 227/QĐ-TMDK ngày 12/9/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 12/9/2022  như sau:

– Xăng Ron 95-III:(giảm 1.020 đ/lít)23.210 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II:(giảm 1.120 đ/lít)22.230 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S:(tăng 1.000 đ/lít)24.180 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S:(tăng 1.000 đ/lít)26.160 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                     ( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT )