(21/11/22) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 7376/BCT-TTTN ngày 21/11/2022 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 301/QĐ-TMDK ngày 21/11/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 21/11/2022  như sau:

– Xăng Ron 95-III: (giảm 80 đ/lít) 23.780 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II: (giảm 40 đ/lít) 22.670 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S: (giảm 180 đ/lít) 24.800 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S: (giảm  180 đ/lít) 26.780 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

                                       ( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và VAT )